Många äldrebostäder står tomma

För ett år sedan stod 80 nya äldreboenden klara i Visby. Idag står 14 procent av de lägenheterna tomma och bara kostar pengar för kommunens äldreomsorg. Mats-Ola Rödén är förvaltningschef inom Gotlands vård och omsorg.