Kristian Petri om Detaljer

Kristian Petri, regissör till filmen Detaljer, svarar på frågan om varför han valt att göra film utifrån Lars Noréns pjästext:
Alltså, jag såg någonting - eftersom jag har läst flera andra texter av Norén också - så tyckte jag att det fanns någonting (i Detaljer) som låter sig överföras till film. Det fanns miljöer, det fanns exteriörer. Det var någonting som inte var det här slutna rummet som ibland kan bli väldigt påfrestande om man ska överföra en teatertext till film. - Men varför ville du så gärna jobba med en Norén-text ? Jo, det är väl mycket hans förmåga till att skriva dialog. För ..de författare jag har jobbat med, när det gäller svensk spelfilm; Stig Larsson, Magnus Dahlström och i det här fallet, Lars, så har de alla någonting gemensamt, tycker jag, i det att de har en fantastisk förmåga till dialog. Vid en första anblick kan den verka vardaglig, men det finns en liten, liten grad av stilisering i den, som gör att den lyfter från den här lite mer vardagliga bandspelarnivån, så att säga, och får en musikalitet, som är väldigt njutbar, tycker jag. Ja, jag var väldigt sugen på att jobba med den dialogen. Anneli Dufva