Kommunen protesterar mot TV-neddragning

Karlstads kommunledning reagerar nu mot förslaget på neddragningar inom Sveriges Television som bland annat drabbar Karlstad.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl säger att Public Service har ett särskilt ansvar för att bevaka och förmedla intryck från hela landet. Hon tycker att centraliseringen inom media riskerar att ytterligare utöka de regionala klyftor som blir allt mer påtagliga