Höjd vatten- och avloppstaxa i Växjö nästa år

Vatten och avloppstaxan i Växjö kommun föreslås höjas med 4,5 procent i genomsnitt nästa år.
Det är lägenhetsinnehavare som får den största höjningen, cirka 190 kronor mer om året vid normalförbrukning. Villaägare slipper en höjning av den fasta avgiften och föreslås få betala cirka 115 kronor mer för vattnet per år. Förslaget till taxor tas av tekniska nämnden.