Sjukhus har utrett besparingsförslag

Landstingsledningens förslag att minska antalet vårdplatser i länet kommer att få effekter på vården. Ledningsgrupperna vid de olika sjukhusen i länet har fått uppdraget att beskriva vad det kommer att innebära att 183 vårdplatser ska bort. Idag ska de konsekvenserna redovisas för landstingsledningen.
Sjukhusledningen vid alla sjukhus i Norrbotten har fått tydliga riktlinjer när det gäller hur många vårdplatser som ska bort vid respektive sjukhus. Enligt landstingets riktlinjer ska drygt en tredjedel av vårdplatserna bort i Kiruna. I Kalix och Piteå omkring var fjärde vårdplats. I Gällivare ska mer än var femte vårdplats bort. Vid Sunderby sjukhus är riktlinjerna att ungefär var femte vårdplats ska bort vid medicinkliniken. Vid opererande kliniker ska var sjunde sängplats bort och dessutom ska reuma-rehabiliteringen minska antalet sängplatser. Idag ska de olika sjukhusledningarna i länet redovisa vilka effekter det här får för vården i de olika sjukvårdsområdena. Besparingsförslaget ska senare i höst upp på landstingsstyrelsen bord och så småningom till landstingsfullmäktige för beslut. Kan inte bedriva bra sjukvård Bo Wikström, verksamhetschef vid medicin-rehabiliteringen i Kalix säger att om beslutet blir som föreslaget, kommer det att bli svårare att bli inlagd vid sjukhuset. - Det drabbar bland annat äldre människor med många sjukdomar och patienter som står i kö för planerade operationer, säger Bo Wikström. Han säger också att föreslagna 65 vårdplatser i Kalix inte kommer att räcka till för att bedriva bra sjukvård.