Städning längs gång- och cykelvägar i Finspång

Brottsförebyggande rådet kommer imorgon att röja och städa längs gång- och cykelvägar i bostadsområdena Nyhem och Viggestorp i Finspång.
Det efter de många våldtäkter och överfall i områdena. Tanken är att allmänheten tillsammans med kommunen, företagare och civilförsvaret ska hjälpa till.