Studie över hur hjärtsvikt kan behandlas

En ny studie vid Linköpings universitetssjukhus ska ta reda på hur en vanlig form av hjärtsvikt kan behandlas.
Idag finns det inte många kliniska studier på patienter med normal svikt och därför saknas det vägledning hur de ska behandlas. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtat inte förmår att pumpa runt blodet tillräckligt effektivt. 200 000 svenskar lider av hjärtsvikt och det är den vanligaste orsaken till att personer över 65 år läggs in på sjukhus.