Gasverkstomten mest förorenad i Norrköping

Den såkallade gasverkstomten i Norrköpings är med största sannolikhet det mest förorenade område i hamnen.
Man har hittat höga halter av bly, bensen och andra gifter när man har undersökt tomten. Kommunalrådet Eva Andersson säger till Norrköpings Tidningar att en grundligare undersökning måste göras och att kommunen behöver ett särskilt konto för marksaneringar. En sanering kan kosta flera miljoner kronor.