Rysk olja kan handlas i euro

Rysslands president Vladimir Putin överväger att handla med olja i euro istället för i dollar. Det förklarade han efter ett möte med Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder. Om Ryssland tar ett sådant beslut får det omfattande konsekvenser för världsekonomin.
President Vladimir Putins euroutspel kom sent igår i slutet av den tyske kanslerns besök i Jekaterinburg. Ryssland är världens näst största oljeexportör. Ett beslut att byta oljevalutan från dollar till euro får negativa konsekvenser framförallt för USA. Men skulle det gynna Europa. För USA är det närmast katastrof om olja börjar handlas i euro. Den dollarbaserade oljevärldshandeln gör att USA utan risk för inflation kan trycka stora mängder dollar. Mer än två tredjedelar av världens valutareserver utgörs av dollar, eftersom oljeimportörer betalar i dollar och oljeexportörer har sina valutareserver i den valuta som oljan betalas i. Ett ryskt beslut skulle också utlösa en kedjereaktion. Flera länder inom OPEC har signalerat en önskan att byta till euro, tex Iran, världens femte exportör. Men också Saudiarabien har efter kriget mot Irak uttryckt en liknande önskan. Den saudiska ledningen var för en tid sen på ett uppmärksammat officiellt besök i Ryssland. Diskussionerna då gällde världspriset på olja. Ryssland står utanför OPEC och har på så vis möjlighet att på egen hand påverka prissättningen. Ur ryskt perspektiv kan Putins utspel vara ett sätt att flörta med EU där Ryssland önskar sig bättre handels- och visumvillkor. Dessutom är mer än hälften av den ryska oljehandeln med europeiska länder. Ett byte skulle dock riskera Putins goda relationer med USA. Maria Persson Löfgren, Moskva