Avgift trots ledighet enligt reglerna

Umeå kommun bryter inte mot några regler när dom tar ut en avgift trots att de flesta barn är lediga en månad, säger Eva-Lena Arefjäll på Kommunförbundet.
Den avgiftsfria månaden på dagis för föräldrar i Umeå upphör. Det har för och grundskolenämnden beslutat. Trots att de flesta barnen har ledigt från förskolorna då föräldrarna har semester på somrarna ska föräldrarna betala avgift också för den månaden. - Vi följer den trend som finns i övriga kommuner i landet, säger Margareta Rönngren, socialdemokratisk ordförande i för och grundskolenämnden. Maxtaxan på dagis har inneburit stora kostnader för kommunen, säger Margareta Rönngren. För och grundskolan i Umeå har ett underskott på 29 miljoner kronor och det är förskolan som har det största underskottet. - Kommunen bryter inte mot några regler då de tar ut en avgift trots att de flesta barn är lediga en månad, säger Eva-Lena Arefjäll på Kommunförbundet.