Favea på väg säljas till Skanska

Det landstingsägda Favea säljs med största sannolikhet till Skanska. Affären kommer kosta Skanska 20 miljoner kronor. De 200 i personalen har informerats om affären.
Innan affären är klar måste Konkurrensverket godkänna affären. Favea bedriver städ-, köks- och transportverksamhet vid länets sjukhus.