Postens framtid utreds

Chefen för Vägverket i region Skåne, Susanne Lindh, har fått regeringens uppdrag att utreda Posten.
En av frågorna blir att avgöra hur mycket staten ska betala för Postens kassaservice i glesbygden. Idag betalar staten 400 miljoner kronor i bidrag till kassaservicen. Susanne Lindh har tidigare arbetat med postfrågor i dåvarande kommunikationsdepartementet.