Tjänster dras in i landstinget

Kvinnor, äldre med lägre utbildning och de med anställning utanför Umeå riskerar att drabbas hårdast av landstingets nedskärningar. Närmare femtio heltidstjänster ska bort från landstingets ledning och administration. Många vikarier får inte heller fortsatt arbete i sjukvården.
Västerbottens läns landsting ska minska sina kostnader med 250 miljoner de närmaste tre åren. Många vikarier inom sjukvården får inte vara kvar och inom landstingets ledning och administrationen ska 48,5 heltidstjänster bort, det säger Thure Folkesson facklig förhandlare för SACO. Vid årskiftet ska organisationsförändringen vara klar. Då ska sju förvaltningar vara sammanslagen till en enda. Thure Folkesson säger till P4 Västerbotten att det förmodligen är anställda utanför Umeå - i Skellefteå och Lycksele som kommer att drabbas hårdast. Mest osäker är arbetssituationen för äldre personer som saknar högskoleutbildning och det är flest kvinnor som kommer att drabbas. Landstingsdirektören Tore Löwstedt har sagt att uppsägningar inte kan uteslutas när landstingets nu i snabb takt omorganiseras. Thure Folkesson säger till P4 Västerbotten att det är svårt för anställda att känna sig delaktiga i det som sker när det går så snabbt.