Hörselskadade missnöjda med Örebro teater

De som är hörselskadade kan inte utnyttja det kulturutbud som finns i Örebro län. Den kritiken framför HRF, hörselskadades riksförbund. Till exempel är det svårt för hörselskadade att se föreställningen Trettondagsafton på Örebro Teater eftersom hörslingan inte fungerar när mikrofonerna sitter för långt ifrån skådespelarna.
HRF vill att varje skådespelare ska ha mikrofon, men från Länsteaterns sida säger man att det skulle inskränka den konstnärliga friheten. Däremot lovar Länsteatern att försöka ta in fler mikrofoner på scenen, men när det kommer att ske kan man inte ge besked om.