Vikingaby får pengar av kulturnämnden

Föreningen Viking Foundation i Löddeköpinge som bygger upp en anläggning om vikingatiden i Löddeköpinge får stöd av Region Skånes kulturnämnd.
Nämnden har beslutat att ge 100.000 kronor för dels en förstudie om vikingatida agrarhistoria, dels till ett projekt om att rekonstruera en stavkyrka.