Minkfarmerna får vara kvar

Minkfarmerna får vara kvar tills vidare. Men i utredningen om pälsdjursnäringens framtid, så får minkdjursuppfödarna viss kritik. Enligt utredaren Eva Eriksson, regionråd i Västra Götaland, så utvecklar minkarna i burarna ett stereotypt beteende för att bemästra stress och burmiljön erbjuder inte tillräcklig stimulans. Om förhållandena för djuren inte förbättras till år 2010, så bör minknäringen helt eller delvis lägga ner. Utredningens gör också bedömningen att en avveckling av pälsdjursnäringen skulle få långtgående ekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser.