DC3:an i dåligt skick

Den nedskjutna DC3:an är i betydligt sämre skick än vad man tidigare trott.
På de videofilmer som tagits runt planet ser man att flygplanskroppen är vriden och vänster vinge är helt eller delvis avbruten. Skadorna innebär att planet kan vara mycket skört och det blir svårt att få upp utan att det bryts sönder. I slutet av denna månad räknar man med att kunna genomföra det över tio timmar långa lyftet upp till ytan - men för det krävs att väderförhållandena är mycket bra.