Kraftig ökning av gästarbetare som söker F-skatt

Antalet utländska medborgare som söker F-skattesedel i Sverige ökar dramatiskt. En lucka i lagen kallar fackliga företrädare det, eftersom de här utländska egenföretagarna kan arbeta här i sex månader utan att omfattas av kollektivavtal, och utan att betala skatt och sociala avgifter.
– 2001 var det runt 300 personer som ansökte, 2002 kanske 350 och i år har vi till och med september månad fått in ungefär 600 ansökningar. Dubbelt så många som förra året alltså, redan, trots att det är flera månader kvar till årsskiftet. Pia Blank säger att ökningen säkert beror på att möjligheten blivit känd. Utländska medborgare kan ansöka om f-skatt och jobba vid sidan av regelsystemet. Oseriösa branscher Det märks på ansökningarna att oseriösa branscher ser en möjlighet här. Hittills i år har 45 personer fått avslag, eftersom det de sökt för knappast kan kallas självständig egen företagsamhet. – Jobba i jordbruksbranschen huvudsakligen med att rensa ogräs är typisk sådan verksamhet som klassas som osjälvständigt, det vill säga uppfyller inte kraven på näringsverksamhet. Kartläggning av uppdragstagare LO-facken i Göteborg håller just nu på att kartlägga förekomsten av såna här uppdragstagare. ”Ett lagligt gästarbetarsystem”, kallar ombudsmannen Anders Nilsson det. En av dem som förmedlar kontakt mellan, i det här fallet polska städare och svenska arbetsgivare, är Gunnar Dahlin. – Jag är ute och pratar med kunder och tolkar och svarar på journalisters frågor också. Sen ska de betala skatt i sitt hemland. Hur mycket är det? – Det vet jag inte. Det är inte säkert att de betalar? – Det vet jag inte. Det är farligt. Jag har varnat dem för det. Polen kommer med i EU och polska staten kanske blir intresserad av det här och de kanske gör en revision och då kan det komma surt efter. Erbjöds billig städning En av de som erbjudits billig städning av Gunnar Dahlin är Anna Johansson, ordförande för stadsdelsnämnden i Bergsjön i Göteborg. – Efter de uppgifter jag fick på telefon av honom skulle det röra sig om ungefär 40 kronor per städtimme som han kunde erbjuda lägre än normalpris. Men även om modellen är laglig tackade socialdemokraten Anna Johansson nej. – Den verksamhet som jag styr över är väldigt beroende av skatteintäkter, då känns det som att bita själv i svansen om man uttrycker sig försiktigt.
Kristina Hedberg, Göteborg kristina.hedberg@sr.se