2000 vindkraftverk planeras

Omkring 2 000 vindkraftverk ska om 15 år producera 10 terrawattimmar, eller sju procent av Sveriges elbehov. Det framgår av en utredning som energimyndigheten presenterade på onsdagen.
Energimyndigheten pekar ut sju områden längs södra Sveriges kuster som lämpliga för en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. De sju områdena är Stora Middelgrund väster om Laholm, Groves Flak och Lilla Middelgrund väster om Varberg och Falkenberg, Södra Midsjöbanken, Norra Midsjöbanken och Hoburgs Bank i Östersjön öster om Blekinge och Öland samt Finngrunden nordost om Gävle.