Inget förbud för pälsdjursfarmer

Minkfarmerna får vara kvar tills vidare - men i utredningen om pälsdjursnäringens framtid, som idag (fredag) överlämnades till jordbruksminister Ann-Christine Nykvist, får minkdjursuppfödarna viss kritik.
Ett förbud mot en hel bransch enbart av etiska skäl vore dessutom ett brott mot grundlagen, enligt utredaren Eva Eriksson. I utredningen kritiseras djuren miljö. Minkarna i burarna utvecklar ett stereotypt beteende för att bemästra stress och burmiljön erbjuder inte tillräcklig stimulans. Utredningen föreslår att "näringen bör ges en kort tidsperiod för att utveckla djurhållningen. Om förhållandena för djuren inte förbättras till år 2010 bör minknäringen helt eller delvis lägga ner."