Domstolar bör besluta om livstidsstraff

Regeringen tänker föreslå att det ska vara domstolarna som beslutar om en livstidsdömd fånge skall få sitt straff tidbegränsat.
Enligt justitieminister Tomas Bodström är det principiellt viktigt att skilja den politiska makten från den dömande. Över hundra fångar i Sverige är idag dömda till livstids fängelse. Tomas Bodström säger också att det för närvarande inte är aktuellt att avskaffa livstidsstraffet.