Kristna friskolor kritiseras

Kristna friskolor får massiv kritik från Socialdemokratiska ungdomsförbundet, som kräver att stadsbidragen till skolorna tas bort. Anledningen är att många kristna friskolor diskriminerar människor som lever i samboförhållanden eller är homosexuella. Kerstin Kerstell är biträdande rektor på den kristna Immanuelsskolan i Borlänge och hon tror att den diskriminering som eventuellt förekommer, beror på den direkta tolkningen av bibeln.