En Thailandsresa orsakar sex ton koldioxidutsläpp

Torsdag 20 augusti 2009
Flyger du till Thailand fram och tillbaka orsakar du en fördubbling av de koldioxidutsläpp du normalt medverkar till. Det handlar om en ökning från sex till tolv ton.

Det dåliga samvetet som eventuellt uppstår till följd av det kan lättas något, genom köp av utsläppsrätter.

Radiojouren ringde upp Petter Lydén på Utslappsratt. se. Han rätade ut en del av frågetecknen kring resor och koldioxidutsläpp.