Cancersjukdomar ökar i regionen

Lungcancer blir allt vanligare bland kvinnor och sjukdomen är i hög grad relaterad till rökning. Det här visar en rapport från sydöstra sjukvårdsområdet där onkologiskt centrum sammanställt antalet cancerfall under förra året.
Undersökningen är gjord bland Östergötlands, Jönköpings och Kalmars invånare. Antalet cancerfall ökade med 300 stycken under förra året jämfört med året innan. Bland män är prostatacancer vanligast, medan bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.