Rysk vårdpersonal besöker Sörmland

I nästa vecka kommer rysk vård- och omsorgspersonal besöka Eskilstuna och Katrineholm för att studera vården av dementa, anhörigstöd och verksamhet för psykiskt utvecklingsstörda.
Detta är en del i ett samarbete där målet i Leningrads län är att minska behovet av internathem för dessa grupper av människor. Tidigare har representanter från svenska organsiationer besökt Leningrad.