Fortsatt hyrläkarstopp trots protester

Beslutet om att inte ta in några hyrläkare kvarstår, trots att läkarföreningen har protesterat mot kommunledningens beslut.
Läkarföreningen anser bland annat att det gör att man inte kan garantera den vård man är skyldig att ge. Beslutet fattades av kommunledningen för att rädda ekonomin inom kommunen. Jan Lundgren kommunstyrelsens ordförande är medveten om att det påverkar vården men säger bestämt att det här är en nödvändighet. Det är nu hälso och sjukvårdsförvaltningen som får se till att sjukvården fungerar trots beslutet. Hyrläkarsystemet är oerhört dyrbart och vi kan inte sitta i händerna på bemanningsföretagen, säger Jan Lundgren till Radio Gotland.