Politiker beklagar nedskärningar för äldre

Det finns inte pengar. Det är socialdemokratiska nämndordföranden Agneta Boströms svar till de äldre som oroats efter nyheten om att kommunen under det kommande året kommer att ta bort en tiondel av personalen på äldreboendena.
Nu är det kärvt och det är helt enkelt så att det inte finns några mer pengar att ta av, säger Agneta Boström. - Det är en verklighet vi står inför, vi har ingen annan verksamhet som kan avstå sina anslag. Det är kärvt överallt. 10 procent av personalen, det är omkring 250 heltidstjänster som ska bort det närmsta året från kommunens omvårdnadsboenden och demensboenden. Inga fast anställda att sägas upp, men många vikarier kommer att få gå. Exakt hur besparingarna kommer att slå är ännu inte klart. Marianne Gullström snart 81 år,som bor på Lillsjögården reagerade så här när hon hörde om neddragningarna. - Jag blir ledsen, för att den skötsel vi har nu kan man inte få om det blir färre personal. De har jämt sjå att hinna med det dom ska. Kontakta reportern: Lisa Helgesson