Västerås

Hårdare regler på gymnasieskolorna för att minska frånvaron

I ett försök att få skolket att minska i gymnasieskolan har Västerås stad nu fattat beslut om hårdare och tydligare regler för frånvaro. En elev måste i fortsättningen ha läkarintyg om han eller hon är sjuk längre än 7 dagar.

Roger Haddad är ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Han tycker att det kan vara för enkelt att få ledigt idag:

– Jag tycker att det är för lätt på vissa gymnasieskolor att få ledigt. Jag tycker att skolans rektor måste ha tydligare stöd och instrument från politiken när man säger nej till vissa föräldrar som väljer att ta ledigt annan tid än under lovet, säger han.

De nya reglerna handlar inte bara om när eleverna är sjuka, utan även när de ska få ledigt. Det har funnits stora skillnader mellan gymnasieskolorna när det gäller rutinerna kring när man får ledigt och varför. Nu ska nya rekommendationer tas fram och presenteras för rektorerna i början av oktober.

Om rektorn inte godkänt ledigheten räknas frånvaron som skolk.

Skillnaderna har också varit stora när det gäller hur sjukdom ska anmälas till skolan och när. Därför har man nu fattat beslut om att samtliga elever på Västerås tre kommunala gymnasieskolor ska anmäla att de är sjuka till sin mentor eller klassföreståndare första dagen de är hemma.

Om de är sjuka längre än sju dagar så behövs ett läkarintyg från sjunde dagen, precis som i arberslivet. Är eleverna sjuka vid fler än sex tillfällen på ett år ska de även då ha läkarintyg när de blir sjuka.

Karin Lundin, rektor på Rudbeckianska gymnasiet och läraren Staffan Löfdahl tycker att de nya reglerna är bra:

– Det är bra att klassföreståndaren får en ökad kontakt med sin elev och hemmet. Att föräldrarna också tar ett ansvar för elevernas frånvaro, säger Karin Lundin.

– Ja, det är värt ett försök för frånvaron är ibland alldeles för hög, säger läraren Staffan Löfdahl.

Maria Edlund
maria.edlund@sr.se