Oljeutsläpp i Luleälven

Omkring två kubikmeter giftig hydraulolja har läckt ut i Luleälven från Laxede kraftverk, sju mil uppströms Boden.
Igårkväll hade oljan spridit sig omkring 2.5 mil nedströms kraftverket, sedan ett första försök att stoppa utsläppet tre kilometer nedanför Laxede misslyckats. Utsläppet skedde i fredags och räddningstjänsten gör nu nya försök att begränsa utsläppet. Läckaget kommer från en turbin, där det totalt finns sex kubikmeter olja, men något mer utsläpp sker i stort sett inte sedan kraftverket stängts av. I fredags var det mycket fågel i området och enligt räddningstjänsten skulle en del fåglar ha fått olja på sig. Stenar längs stranden är fläckvis nedsmetade med oljan. På räddningstjänsten säger man att oljan troligtvis inte kommer att nå Luleå och dess dricksvattentäkt.