Sänkt skatt för kusthus

Skattemyndigheten sänker taxeringsvärdet för 2 200 fastigheter på Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs. Sänkningen blir 11-15 procent. Jan-Eric Ericsson är ordförande i Grundsunds öråd säger till Sveriges Radio Väst att beslutet visar på en viss turbulens i systemet.
- Systemet är i grunden felaktigt, orättvisor och osäkerhet för fastighetsägarna kvarstår fortsätter Jan-Eric Eriksson och menar att detta är en lappning på ett exeisterande system där man ger sig på de värsta avarterna. Det är villor och sommarstugor i strandnära läge som berörs, skriver Göteborgs Posten. De saknar egen strand, men ligger maximalt 150 meter från strandlinjen. Kommunerna det handlar om är Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs. Sänkningen görs sedan skattemyndigheten själv beslutat att granska de nya taxeringsvärdena för dessa fastigheter. Man hade på känn att det fanns en kategori husägare med "kustpärlor" som blivit hårt drabbade. Fastighetsägare uppmanades att reagera, om de inte alls var nöjda. Skattemyndigheten fann att man överskattat lägets inverkan på de berörda fastigheternas marknadsvärde. - Det hänger samman med den särpräglade miljön, som saknar motsvarighet. Fjordarna och de ihopgyttrade fiskarsamhällena gör det extra svårt att fastställa rättvisande taxeringsvärden, säger Sven-Åke Liljegren på skattemyndigheten till GP. Det är främst markvärden som blivit för höga i taxeringen och nu justerats nedåt.