Underskott på 235 miljoner i landstinget

Landstinget i Jönköpings län räknar med att underskottet för 2003 blir lika stort som förra året, ungefär 235 miljoner kronor.
Orsakerna är främst att skatteintäkterna blir mindre än beräknat och att kostnaderna för specialistvård som köps i andra landsting ökat. Kostnaderna för sjukresor beräknas bli 20 miljoner dyrare än budget och trots stoppet för hyrläkarna kommer de att kosta landstinget 5 miljoner mer än förra året. Däremot ökar kostnaderna för läkemedel inte lika snabbt som förväntat, här ligger vårt län betydligt lägre än riket som helhet.