Gapet mellan blocken minskar i ny studie

I Sifos senaste väljarbarometer leder den rödgröna oppositionen över regeringsalliansen. Oppositionspartierna får tillsammans 48,1 procent av väljarsympatierna mot 45,2 procent för allianspartierna, ett gap på 2,9 procentenheter.

– Den bekräftar den tendens som vi sett sedan maj i flera olika mätningar att fallet för oppositionen har nu bromsats upp, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I Sifos augustimätning som presenteras i flera dagstidningar i dag får Socialdemokraterna 32,8 procent vilket innebär att partiet ligger stilla på samma nivå som i Sifos förra mätning i början av sommaren.

Största nedgången har Folkpartiet som tappat 2 procentenheter sedan förra mätningen. Sverigedemokraterna går upp till 4,2 procent och skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag. I övrigt är det endast smärre förändringar för partierna.

I februari förra året hade de rödgröna ett försprång på närmare 20 procentenheter, vilket har krympt sedan dess. Men sedan början av sommaren har fallet bromsats upp och nu är det alltså tämligen jämnt mellan blocken, enligt flera olika mätningar.

Varför utvecklingen ser ut så här är något som behöver analyseras noggrannare innan det går att ge svar på, enligt Sören Holmberg. Men han tror att debatten kommer att se annorlunda ut framöver.

– Vad som håller på att hända nu är att det inte längre är den kortsiktiga krishanteringen som dominerar debatten och opinionen, utan nu är det frågan om den kommande sysselsättningskrisen. Det är helt nya förutsättningar från och med nu och in till valet, skulle jag tro. Det kommer att avgöras av hur man hanterar sysselsättningsfrågan och ekonomin mera allmänt, säger Sören Holmberg.