Oljan efter Fu Shan Hai fortfarande inte sanerad

Avfallet efter oljeutsläppet från det förlista kinesiska lastfartyget Fu Shan Hai utanför Bornholm, ligger fortfarande, drygt fyra månader efter saneringen, kvar på Hedeskogas avfallsanläggning utanför Ystad.
- Det är inte ovanligt att det ligger en längre tid för att vi skall hitta bästa möjliga behandlingsmetod, säger Per Leander, avfallsstrateg på Hedeskogas avfallsanläggning. 4 000 ton oljebefläckad sand och tång som plockades upp efter utsläppet ligger nu och väntar på slutsanering Per Leander säger att det är viktigt att välja rätt metod när det handlar om så stora mängder avfall, för att inte skapa ett ännu större problem. Greenpeace kritisk till förvaringen Greenpeace lokalgrupp i Lund som varit ute på anläggningen är kritisk till hur avfallet förvaras. De anser att det finns stor risk att oljan läcker ut i grundvattnet när den ligger helt öppet ute på en cementplatta. Men Per Leander menar, trots att man inte var förberedd på att ta emot en så stor mängd avfall, att anläggningen är helt säker och att det inte finns någon risk för läckage. - Nä, det gör det inte. Avfallet ligger på en tät yta som är kopplad till ett oljeavskiljarsystem. Överskottsvattnet går sedan går vidare till vårt lakvattensystem. Ytan ligger också inom ett område där vi tidigare har deponerat avfall, säger Per Leander. Om det skulle inträffa en likande olycka finns det beredskap för att ta emot mer avfall? - Som det ser ut i dag skulle det nog vara svårt eftersom ytorna är upptagna. Men förhoppningsvis skall detta avfallet vara färdigbehandlat någon gång framåt våren eller sommaren. Sedan får man ju hoppas att det inte händer sådana här oljekatastrofer fler gånger, säger Per Leander.