Sänkta taxeringsvärden på Västkusten

Skattemyndigheten sänker taxeringsvärdet för 2.200 fastigheter i de fyra kustkommunerna - Tjörn, Orust, Lysekil och Sotenäs - i Bohuslän, skriver Göteborgs-Posten.
Sänkningen blir mellan 11 och 15 procent och berör villor och sommarstugor som ligger högst 150 meter från strandlinjen men som saknar egen strand. Skattesänkningen görs sedan skattemyndigheten själv funnit att marknadsvärdet för de aktuella fastigheterna har överskattats.