Dyrare med stafettläkare

Kostnaden för stafettläkare i länet fortsätter att öka. För årets första sju månader köptes tjänster för 31,9 miljoner kronor, en ökning med sju miljoner jämfört med samma period 2008.

Landstingets revisorer kritiserar att kostnaderna stiger trots att det finns ett beslut att användningen av stafettläkare ska avslutas nästa år.

Problemet är att det är brist på framförallt allmänläkare, säger landstingsdirektör Sofie Edberg. Eftersom även de som bor i inlandet ska få vård inom rimlig tid så blir lösningen att att ta in stafettläkare fast att det blir dyrare.

Landstinget försöker göra det attraktivare att arbeta i länet genom en satsning på att utveckla arbetet som läkare på sjukstugorna i inlandet med en särskild inriktning på glesbygdsmedicin.

Men grundproblemet är att det utbildas för få läkare, det skulle behövas ytterligare 300-400 utbildningplatser årligen.