Stora brister i idrottshall i Sala

Sex idrottslärare i Sala klagar nu över sin arbetssituation i kommunens gamla Idrottshall. Byggnaden är gymnastiksal för Valla och Ekeby skolor men arbetsförutsättningarna har blivit allt sämre.
Trots att man under en rad år klagat över situationen hos kultur och fritidsförvaltningen som står för anläggningen har ingenting hänt. Dom sex idrottslärarna har till exempel ett illa disponerat utrymme i källaren som personalrum men också som förråd av material som bollar och annat som används i undervisningen. Rummet saknar dessutom fönster. Det större personalutrymme som finns i huset har dom sex inte tillgång till. Flera mindre utrymmen som man tidigare kunnat använda för olika övningar har byggts om och går inte att nyttja idag och dessutom har man förbjudits att använda en del redskap, bland annat dom bommar som finns i gymnastiksalen eftersom dom dömts ut vid en inspektion i brist på underhåll. Och värst av allt är, säger en av lärarna Jan Östlund, alla förändringar tar man beslut om över våra huvuden trots att det är vi som dagligen jobbar här.