Olaglig tipp

Miljöstationen i Hemse är egentligen olaglig, men åklagaren bryr sig inte om att väcka åtal, eftersom brottet är att betrakta som ringa, som det heter.
Det handlar helt enkelt om att gotlänningarna varit för duktiga på att lämna in miljöfarligt avfall. På miljöstationen har man tagit emot betydligt mer miljöfarligt avfall än man har tillstånd till. Gotlänningarna är helt enkelt för duktiga på att lämna in miljöfarligt avfall. Det fanns ett gammalt tillstånd som tillät max 10 ton miljöfarligt avfall i Hemse, förra året kom det in 36 ton, något som kommunen inte räknat med, enligt Anders Lindholm renhållningsingenjör. Tekniska förvaltningen skall nu söka nytt tillstånd för hela återvinningscentralen i Hemse.