Olja efter fartygsolycka ännu inte sanerad

YSTAD. Drygt fyra månader efter fartygsolyckan utanför Bornholm då det kinesiska fartyget Fu Shan Hai förliste har den uppumpade oljan ännu inte sanerats. 4000 ton oljebefläckad sand och tång ligger på Hedeskogs avfallsanläggning i väntan på sanering.
Enligt Per Leander som är avfallsstrateg vid anläggningen är det inte ovanligt att oljan ligger länge i väntan på rätt saneringsmetod. Han säger att det kan dröja ända fram till nästa sommar innan oljan är sanerad. Greenpeace har kritiserat avfallsanläggningen eftersom oljan ligger helt öppet ute på en cementplatta och de menar att det är stor risk för att oljan ska läcka ut till grundvattnet. Men Per Leander säger att det inte finns någon risk för läckage eftersom plattan står på den gamla tippen där det finns lakvatteninsamlingssystem.