Oskarshamn

Transporter av radioaktivt avfall - inte så hemliga

Trots att kärnkraftsbolagens transportfartyg Sigyn omfattas av stor säkerhet, blottas medvetet fartygets position för vem som helst.

På Internet och i radarutrustning kan man följa skeppet, som fraktar radioaktivt avfall mellan Oskarshamn och Forsmark, på en karta tillsammans med andra båtar på havet.

Att skeppets position inte är hemlig tycker Sven Lindgren, som är landshövding i Kalmar län, är märkligt.

- Man kanske inte ska tala om att det är just är Sigyn som är ute och åker om man har en last av använt kärnbränsle, säger han.

Han tycker att man av säkerhetskäl inte så bör ha mer information än vad som behövs i systemet som visa båtars positioner.

Länsstyrelsen som landshövdingen företräder har ansvar för bland annat krishantering och säkerhet i länet. Men även om de främst gäller aktiviteterna på land, oroas landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren över att skeppet Sigyn med de radioaktiva avfall hon fraktar, visar sin position för alla.

Systemet kallas AIS, Automatic Identification System, och är det system som båtar har för att kunna följa var andra skepp är nånstans. Numera finns sån här information att läsa för alla som vill på Internet.

Alla båtar över en viss storlek måste ha en sån sändare, men vissa undantag kan ges och Sigyn skulle kunna vara en av dessa efterson hon kör använt kärnbränsle mellan Oskarshamn och  Forsmark. Turerna omges dessutom av stor säkerhet, endast en liten grupp vet när fartyget går och en transport förbereds hela tre år i förväg.

Men trots det så har SKB, Svensk Kärnbränslehantering, tillsammans med Transportstyrelsen beslutat att Sigyn i sig är så pass säker att de inte spelar nån roll om den syns som en prick på kartan.

- Vi gör skillnad på om man vet i förväg naär hon ska gå, nu vet man ingenting förrän hon väl är till sjöss, säger Ulrika Broman som är chef för transportenheten på SKB.

Kristoffer Örstadius
kristoffer.orstadius@sr.se