Startskottet går för älgjakten

Årets älgjakt i Blekinge startar under måndagen. Men chanserna för de som hoppas på att skjuta en älg blir allt sämre eftersom älgstammen i Blekinge minskar.
Förra året sköts det totalt 360 djur, vilket är det minsta sedan 70-talet. Enligt Jan Ingvarsson, vice ordförande i Jägareförbundet Blekinge så beror det framför allt på att skogsbruket har förändrats. Nu odlas mycket tät granskog, där det inte finns någon mat till älgarna. I stället ökar vildsvin och kronhjort i antal och blir ett allt vanligare byte.