Drick ej vatten från egna brunnar

Räddningstjänsten har ännu inte full kontroll över oljeutsläppet från Laxede kraftstation, sju mil norr om Boden.
Länsar har lagts ut i Svartlå drygt tre mil söder om Laxede och även slamsugare har satts in, men enligt Christer Ljunggren på Vattenfall Vattenkraft har en del olja ändå runnit förbi Svartlå. Läckaget skedde i fredags och uppgår till två kubikmeter hydraulolja från en av turbinerna, men det läckaget har stoppats. Räddningstjänsten flög över området i morse, men det är ännu för tidigt att säga vilka skador som orsakats på naturen. Ett tiotal personer arbetar med saneringen och räddningstjänsten i Boden har fått hjälp av kolleger i Luleå, Piteå, Skellefteå och Finland. Bodens kommun meddelade på söndagsförmiddagen att man avråder folk att dricka vattnet från privat grävda brunnar längs älven mellan Laxede och Vittjärv. Däremot går det bra att dricka det kommunala vattnet. Hur invånarna med egna brunnar ska få färskt vatten utreds nu. Färskt vatten har igår och idag körts ut till korna, som betar längs älven.