Lågt intresse för nya lägenheter

Boråsarna behöver nya bostäder, gärna stora hyreslägenheter, men när AB Bostäder frågade runt var det ingen som ville betala. Det visar en undersökning som AB Bostäder har gjort.
I undersökningen frågade AB Bostäder om någon kunde tänka sig att bo på de platser där bostadsbolaget ville bygga bostäder. Fyra områden såg man ut som lämpliga för byggnation; Kolbränningen vid Byttorp, Öresjö, Centralen och på Krokshallsberget. Men det visade sig att ingen var beredd att betala vad de nya bostadsrätterna och hyresrätterna skulle tänkas kosta. Åsa Martinsson är VD för AB Bostäder och hon säger att det låga intresset kan bero på att boråsarna är kostnadsmedvetna, och nya lägenheter är dyra. AB Bostäder kommer fortsätta att utreda frågan eftersom efterfrågan efter lägenheter i Borås fortfarande är stor.