Jägare i konflikt med skogsägare

Runt 700 älgar ska från imorgon skjutas av i Uppland. Man skulle tro att jägarna vill skjuta fler än så, men det är skogsindustrin som vill öka avskjutningen inte jägarna. Nu råder en öppen konflikt mellan parterna.
Det handlar om skadorna på skogen som uppstår av de flitigt gnagande älgarna. Göran Carlsson som sitter i styrelsen för länets Jägarförbund säger att det är en omöjlig kamp. - Så länge du har en enda älg kvar på din mark med ungskog så kommer du att få betskador. För oss jägare handlar det om att vårda den stam som finns. Det handlar inte bara om att skjuta av dom. Älgstammen i Sverige är just nu mycket större än vad den har varit historiskt sett, men det har ändå skett en minskning från rekordnivåerna på 80-talet. Nu vill Naturvårdsverket och skogsbolagen att den ska bli ännu mindre. De anser att kvoterna på hur många älgar som får skjutasär för låga, dessutom skjuter inte ens jägarna det antal älgar som ingår i deras kvot. Jägarna däremot är oroliga för att en ytterligare minskning av älgstammen på sikt kan leda till att intresset för jakt minskar. Ett mindre antal skulle leda till en mindre tilldelning. Kontakta reportern: Erik Möller §