Professor varnar för recession

Det finns risk för att världsekonomin går ned i en recession igen. Det varnar ekonomiprofessorn Nouriel Roubini för i Financial Times. Om regeringarna stoppar den ekonomiska stimulanspolitiken kan ekonomierna falla tillbaka igen, säger Roubini.