Trollhättan

Föräldrar kräver schemaändring

Ett föräldrapar som har sin son på Lyrfågelskolan vill att skolan ändrar sonens schema för att han inte ska behöva vänta så länge på skolskjutsen.

Föräldrarna skriver till Trollhättans kommun och klagar på att deras son kommer att få stå och vänta en hel timme längre per vecka än vad skolsjutsbestämmelserna anger.

De skriver att en elev i årskurs 6 inte bör vänta mer än 200 minuter per vecka. Men deras son kommer att få 260 minuters väntetid.

Nu kräver föräldrarna att kommunen och skolan anpassar sonens schema och uppfyller bestämmelserna för skolskjuts. Kommunen har nu bett Lyrfågelskolan titta på detta.