Försök få alkoholpåverkade förare söka vård

60 förare togs för rattfylleri av stockholmspolisen i september, och de fick genom ett försök erbjudande om kontakt med beroendevården.
Den första september inleddes ett försök i Västerorts polisdistrikt, som är ett samarbete i Stockholms län mellan bland andra Vägverket, landstinget och kriminalvården. Samverkansformen mellan de olika myndigheterna gör det möjligt för föraren att inom 24 timmar få personlig kontakt med beroendevården. Och enligt polisens webbplats har responsen varit positiv. Mer än varannan förare boende i Stockholms län var positiva till att knyta en personlig kontakt till Beroendevården.