Olika säkerhetskrav på skolskjutsar

Säkerhetskraven på skolskjutsar varierar kraftigt, enligt en kartläggning från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

För de särskilt upphandlade skolskjutsarna har säkerhetskraven höjts sedan 2006. Till exempel kräver nu 75 procent av kommunerna alkolås och 65 procent kräver att man kliver på och av på rätt sida.

Men sex av tio barn som åker skolskjuts reser med ordinarie linjetrafik, och där är säkerhetskraven generellt mycket lägre, enligt NTF, där bara var femte kommun krav på av- och påstigning på rätt sida, det vill säga så att barnen slipper korsa vägen.

Var tredje kommun ställer krav på bälte och egen sittplats.

Omkring 450 000 barn tar sig till och från skolan med skolskjuts. NTF:s enkät besvarades av 269 av landets 290 kommuner.