Fåröstränder sanerade

Räddningstjänsten har sanerat stränderna vid Ekeviken och Skär på Fårö från de paraffinliknade gula klumparna som upptäcktes häromdagen.
Saneringen av Fårös stränder är nu avslutad och brandmästare Ulf Jonasson uppskattar den totala mängden paraffinklumpar till cirka 600 kilo. Det är ännu oklart varifrån utsläppet kommer.