Olika krav på skolskjuts

Det finns stora skillnader mellan olika kommuners trafiksäkerhet för skolbarn. Det konstaterar NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) i en rapport. Bland Uppsala läns kommuner är det bara Enköping och Håbo som får ett godkänt resultat eftersom de uppfyller sex av sju krav på skolskjutsen.

De flesta kommuner i länet har ingen särskild skolskjuts utan använder sig av den vanliga busstrafiken, och det är ovanligt om man jämför med hela landet där de flesta kommuner använder sig av både särskild skolskjuts och linjetrafik.