Växthus för föräldrar öppnat

Idag invigdes Familjecentralen Växthuset i Gråbo. Det är en öppen mötesplats för familjer med barn mellan 0 och 6 år.

Det är en samverkan mellan kommunen och regionen som syftar till att stärka föräldrar i sin föräldraroll.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Lerums kommun och Primärvården i Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen, och består av mödravårdscentral, barnavårdscentral, förskola och socialtjänst.